Trygge og bærekraftige offentlige toalettløsninger i Helsingborg

Vi tenker langsiktig. Når vi bygger, gjør vi det ikke bare for å løse et problem i dag, men også for å unngå problemer i fremtiden. Og med trygge relasjoner kan vi sammen med våre kunder utvikle og skape et tryggere offentlig rom – ett offentlig toalett om gangen.

Ikke bare et offentlig toalett i Helsingborg

I Helsingborg drifter og vedlikeholder vi 41 av de 47 offentlige toalettene i byen, hvorav 29 er en Danfo. Når samme leverandør har ansvar for utvikling, levering og vedlikehold av byens offentlige toaletter, blir det enkelt for kundene å tilby trygge, rene og bærekraftige toaletter. 

Offentlig toalett i Helsingborg

Danfo360 - Drift og vedlikehold av offentlige toaletter

En annen fordel med å ha oss både som leverandør og servicepartner er at vi kan ta ansvar for mer. Vi arbeider proaktivt helt fra starten av for å kunne analysere eventuelle problemer og hvordan vi kan forhindre dem. Hvis det oppstår et problem, er vi bare en samtale unna. Noen kaller det service – vi kaller det Danfo360

Vedlikehold og service av offentlige toaletter forlenger levetiden og skåner miljøet

Vi bygger alle våre offentlige toaletter ut fra de funksjonene som kreves for en god besøksopplevelse, og bygningen må kunne takle klimaet og miljøet der den skal plasseres. Vårt samarbeid med Helsingborg by har vist at kvaliteten på materialer og konstruksjon gir bærekraftige toaletter og livssykluskostnader. Det gjør offentlige toaletter til en økonomisk og miljømessig bærekraftig investering. 

Offentlig toalett vid strand

Hele og rene offentlige toaletter for en tryggere by

Det som gjør Danfos bygninger unike, er at de er mer enn bare toalettbygninger. De er en del av omgivelsene rundt. Godt ivaretatte offentlige toaletter bidrar til et trygt bymiljø, og gjennom regelmessig drift og vedlikehold er vi med og skaper et tryggere miljø for byens innbyggere – og en trygghet i vår relasjon med kunden.

Vi er med fra idé til ferdig toalett– og lenge etter det

Et langsiktig samarbeid bygger gode relasjoner og kundekunnskaper. Ved anskaffelse av et nytt offentlig toalett er vi med og diskuterer hvor det kan trengs ytterligere toaletter, og av hvilken type. Hver toalettløsning utvikles fra grunnen av, og sammen med Helsingborg by skaper vi innovasjon som gagner samfunnet. Deres ideer og våre kunnskaper utvikles til nye løsninger – for vi vet at fremtidens offentlige rom ikke er en "one size fits all".

offentlig toalett på lekeplassen

Tilbakemelding fra Helsingborg by

"En positiv effekt av at vi har hatt Danfo som entreprenør i så mange år, er at de iblant kjenner toalettene våre bedre enn oss. Det har resultert i at de selv kommer med forslag til forbedringer, noe jeg setter stor pris på." – Georg Herman, Helsingborg by

"Jeg synes det er fantastisk at de viser så stort samfunnsengasjement. De tenker ikke bare på selve toalettopplevelsen, men også på at det skal føles trygt og godt i området rundt." – Lovisa Snekkersten, Community Manager, Helsingborg by

VIL DU VITE MER OM DANFO OG VÅRE OFFENTLIGE TOALETTER? KONTAKT Roger