Upptäck fördelarna du med

Helsingborgs stad, Sverige

Allt fler kommuner upptäcker fördelarna med att komplettera lek- och parkytor med en offentlig toalett.

Denna fina toalettbyggnad som Danfo har levererat till Helsingborg är placerad i en lekpark i stadsdelen Drottninghög. Fasaden är en kombination av trä och plåt i gråa nyanser.

Toalettbyggnader från Danfo är byggda och konstruerade för att klara både hårt slitage och stå emot eventuell vandalisering genom att många funktioner är inbyggda och på så sätt svåra att förstöra. Det bidrar till ett trevligare utseende både interiört och exteriört vilket i sin tur innebär högre besöksfrekvens och mer uppskattning av de som använder toaletterna.

För att ytterligare öka tillgängligheten och renligheten har Helsingborg stad även avtal med Danfo kring drift och underhåll.