Retningslinjer for databeskyttelse

Denne databeskyttelsespolicyen forklarer hvordan Danfo samler inn og bruker dine personopplysninger. Den beskriver også dine rettigheter overfor Danfo og hvordan du kan hevde dine rettigheter. Du kan alltid kontakte Danfo med spørsmål om personvern og databeskyttelse ved å sende en e-post til info@danfo.se For å oppfylle Danfos forpliktelser overfor ansatte, kunder og leverandører, må Danfo behandle personopplysningene dine som beskrevet nedenfor. Danfo gjør dette med størst mulig hensyn til personvernet ditt.

Informasjon som Danfo samler inn

Informasjon som du gir oss
Du kan direkte eller indirekte gi oss informasjon. For eksempel:
• Person- og kontaktinformasjon: Navn, fødselsdato, personnummer, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, mobilnummer mv.
• Betalingsinformasjon: fakturainformasjon, bankkontonummer, gironummer m.m.
• Informasjon Danfo samler inn om deg
• Når du bruker en eller flere av Danfos nettjenester, kan Danfo samle inn følgende informasjon:
• Person- og kontaktinformasjon: Navn, personnummer til enkeltbedrift, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, mobilnummer mv.
• Informasjon om varer/tjenester: For eksempel detaljer om varene/tjenestene du har kjøpt.
• Finansiell informasjon: Kredittinformasjon
• Historisk informasjon: Dine kjøp, betalings- og kreditthistorikk.
• Informasjon om hvordan du samhandler med tjenestene våre: Hvordan du bruker tjenestene våre, inkludert responstid for sider, nedlastingsfeil, hvordan du nådde og forlot tjenesten, samt leveringsmeldinger når vi kontakter deg.
• Enhetsinformasjon: For eksempel IP-adresse, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, plattform og skjermoppløsning.
• Geografisk informasjon: Din geografiske plassering.

Informasjonen du gir oss, samt informasjon om varene/tjenestene og din økonomiske informasjon, er generelt nødvendig for å inngå et kontraktsforhold med Danfo, mens den øvrige informasjonen Danfo samler inn generelt er nødvendig for andre formål – se nedenfor.
 

Hva Danfo gjør med informasjonen din
All data brukes til å levere, utføre og forbedre Danfos tjenester og for å kunne opprettholde inngåtte avtaler. Danfo behandler personopplysninger for følgende formål basert på følgende juridiske grunnlag:

Hensikten med behandlingen Rettslig grunnlag for behandlingen Automatisert beslutningstaking
For å bekrefte identiteten din og bekrefte din personlige informasjon og kontaktinformasjon. Utfør Danfos kontraktsmessige forpliktelser overfor deg. JA
For å administrere ditt betalings- og kundeforhold, f.eks. for å oppfylle Danfos eventuelle forpliktelser overfor deg og for å gi informasjon, produkter og tjenester som du ber om fra Danfo.
Utfør Danfos kontraktsmessige forpliktelser overfor deg. JA
For å finne ut hvilke betalingsmetoder Danfo kan tilby deg, f.eks. gjennom interne eller eksterne kredittvurderinger.
Utfør Danfos kontraktsmessige forpliktelser overfor deg og overhold gjeldende lov.
JA
For kundeanalyse, administrere Danfos tjenester og for Danfos interne drift, inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, forskning og for statistiske formål.
Utfør Danfos kontraktsmessige forpliktelser overfor deg og andre legitime interesser. JA
For å sikre at innhold presenteres effektivt for deg og enheten din. Utfør Danfos kontraktsmessige forpliktelser overfor deg. JA
For å forhindre misbruk av Danfos tjenester som en del av Danfos innsats for å holde tjenestene trygge og sikre. Utfør Danfos kontraktsmessige forpliktelser overfor deg og overhold gjeldende lov. JA
For å utføre risikoanalyse, forhindre svindel og risikostyring.
Overhold gjeldende lov og andre legitime interesser.
JA
For å forbedre Danfos tjenester og for generell forretningsutvikling, som å forbedre kredittrisikomodeller med sikte på bl.a. minimere svindel, utvikle nye produkter og funksjoner og nye forretningsmuligheter. Andre legitime interesser. NEI
For å overholde gjeldende lovverk, slik som lov om tiltak mot hvitvasking og regnskapslover og krav til kapitaldekning. Overhold gjeldende lov.

NEI

For å muliggjøre fremtidig oppfølging eller tilbud Andre legitime interesser.

NEI


Kommunikasjon med deg
Danfo kan bruke dine personopplysninger til å kommunisere relevant informasjon om brukte eller lignende tjenester og for å utføre kundetilfredshetsundersøkelser vedrørende Danfos tjenester, f.eks. via elektroniske kommunikasjonskanaler og telefon. Dersom du ikke ønsker å motta slik kommunikasjon, er du velkommen til å sende en e-post til info@danfo.se.
 

Som Danfo kan dele informasjonen din med
Danfo kan overføre til, eller dele informasjonen din med, utvalgte tredjeparter, som følger. Danfo tar alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dataene dine håndteres sikkert og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå ved overføring til eller deling med slike utvalgte tredjeparter.
• Leverandører og underleverandører som selskaper innenfor Danfo-gruppen: Danfo kan dele dine personlige opplysninger med leverandører eller underleverandører for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg og for andre formål som er angitt i denne personvernerklæringen.
Myndigheter: Danfo kan gi nødvendig informasjon til myndigheter som politiet, det svenske skatteverket eller andre myndigheter dersom Danfo er lovpålagt eller hvis du har godkjent Danfo til å gjøre det. Et eksempel på rettslig opplysningsplikt er for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.
• Avhending: Danfo kan dele informasjonen din med tredjeparter. I tilfelle Danfo selger eller kjøper virksomhet eller eiendeler, kan Danfo gi din personlige informasjon til en potensiell selger eller kjøper av slik virksomhet eller slike eiendeler.
• Andre eksterne parter: Danfo vil ikke selge dine personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke.
 

Hvor Danfo behandler dine personopplysninger
Danfo streber alltid etter å behandle dataene dine innenfor EU/EØS. Imidlertid kan data i visse situasjoner overføres til, og behandles i, land utenfor EU/EØS av et selskap i vår gruppe eller av en annen leverandør eller underleverandør. Siden Danfo er fast bestemt på å alltid beskytte dataene dine, vil Danfo ta alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dataene dine håndteres sikkert og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som kan sammenlignes med og på samme nivå som beskyttelsen som tilbys i EU. / EES.

 

Hvor lenge Danfo lagrer dine personopplysninger
Danfo lagrer dataene dine bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg og så lenge det kreves av lovbestemte lagringstider. Når Danfo lagrer dine data til andre formål enn våre kontraktsmessige forpliktelser, f.eks. For å imøtekomme krav til tiltak mot hvitvasking, regnskap og regulatoriske kapitalkrav, lagrer Danfo kun data så lenge det er nødvendig og/eller lovpålagt for hvert formål.
 

Dine rettigheter til innsyn, retting og sletting
• Rett til innsyn i dine data: Du kan be om en kopi (registerutdrag) av informasjonen du ønsker å vite og verifisere informasjonen Danfo har om deg. Kopien er gratis å be om.
• Rett til retting: Du har rett til å rette uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg selv.
• Rett til å bli slettet ("retten til å bli glemt"): Du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger i tilfeller der data ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Det kan imidlertid være juridiske forpliktelser som hindrer Danfo i å umiddelbart slette deler av dataene dine. Disse forpliktelsene kommer fra regnskaps- og skattelovgivningen, bank- og hvitvaskingslovgivningen, men også fra forbrukerrettslig lovgivning. I slike tilfeller blokkerer Danfo dataene som Danfo er forpliktet til å lagre fra å bli brukt til andre formål enn å oppfylle slike juridiske forpliktelser.
 

Informasjonskapsler og sporingsteknikker
Danfo bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknikker for å levere tilpassede løsninger til våre brukere av våre netttjenester. Hvis du vil vite mer om hvordan Danfo bruker informasjonskapsler, er du velkommen til å kontakte info@danfo.se
 

Ta kontakt med Danfo

Danfo AB
Boks 103
713 23 Nora
Telefon: 0587–861 00
Kontaktperson: IT-ansvarlig
Danfo har en personvernombud som kan informere mer detaljert om hvordan Danfo jobber med personopplysninger og personvern. Du kan nå personvernombudet via e-post: info@danfo.se