Offentlige toaletter for en bærekraftig fremtid

Vi tar ansvar for vår produksjon, vårt arbeid og vår rolle i det offentlige rom. Våre løsninger skal ta størst mulig hensyn til omgivelser, klimamål og kravene som stilles til oss for en bærekraftig fremtid. Vi skal være en relevant drivkraft for positive endringer i samfunnet – for et bærekraftig toalett er et godt toalett.

Vi tror på å bygge ansvarlig. Ved å bygge bærekraftig for dagens og morgendagens generasjon, trekker vi vekten vår.

Tetragon Volda Havn_397.JPEG

Bærekraftige offentlige toaletter

Våre toalettbygg er robuste og bygget for å vare nesten 40 år. Med proaktivt og planlagt vedlikehold forlenger vi holdbarheten. For å lykkes med å skape bærekraftige offentlige toaletter, spiller den sirkulære økonomien en grunnleggende rolle i Danfos DNA. Den er med oss allerede i designstadiet og følger gjennom design, innkjøp, produksjon helt frem til drift og vedlikehold av toalettbygget.

For å oppnå en sirkulær økonomi er vi blant annet sertifisert etter ISO 14001 og vi bruker byggevarevurderingen til å sikre at våre produkter er et godt miljøvalg. Vår drifts- og vedlikeholdsavdeling er proaktive med å gjenbruke, reparere, renovere og resirkulere eksisterende materialer og produkter så lenge som mulig.

Så langt som mulig prøver vi å gjøre passende endringer på våre offentlige toaletter som bidrar til å møte de viktige globale utfordringene som klimaendringer, tap av biologisk mangfold og avfall. Vi i Danfo ønsker å strekke oss for å stabilisere planeten de neste årene.

Danfo AS er "Miljøfyrtårn" sertifisert!

Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid. Utover vanlig forretningsdrift, vil det være fokus på å hele tiden sette mindre miljøavtrykk enn hva vi har gjort tidligere. Dette omfatter bl. annet områdene drivstoff, papiravfall, restavfall, bygningsmessig energiforbruk, arbeidsmiljø og farlig avfall. 
Vi håper at konsekvensen vil bidra positivt til både miljøet og driften! Vi tar ansvar for vår produksjon, vårt arbeid og vår rolle i det offentlige rom. Våre løsninger skal ta størst mulig hensyn til omgivelser, klimamål og kravene som stilles til oss for en bærekraftig fremtid. Vi skal være en relevant drivkraft for positive endringer i samfunnet – for et bærekraftig toalett er et godt toalett. 


Våre toalettbygg er robuste og bygget for å vare nesten 40 år. Med proaktivt og planlagt vedlikehold forlenger vi holdbarheten. For å lykkes med å skape bærekraftige offentlige toaletter, spiller den sirkulære økonomien en grunnleggende rolle i Danfos DNA. Den er med oss allerede i designstadiet og følger gjennom design, innkjøp, produksjon helt frem til drift og vedlikehold av toalettbygget.


For å oppnå en sirkulær økonomi er vi blant annet sertifisert etter Miljøfyrtårn og vi bruker byggevarevurderingen til å sikre at våre produkter er et godt miljøvalg. Vår drifts- og vedlikeholdsavdeling er proaktive med å gjenbruke, reparere, renovere og resirkulere eksisterende materialer og produkter så lenge som mulig.

Miljofyrtarn_Setifisert_emblem_900x1000px.png

Sirkulær økonomi for offentlige toaletter

Grønn vekst er noe vi tror på og jobber mot. Et verktøy for å komme dit er den sirkulære økonomien – der vi allerede er langt fremme men vi fortsatt jobber målrettet for å bli enda bedre – fordi et bærekraftig offentlig toalett er et godt toalett, for deg og for meg.
 

Design og produksjon foregår i Nora, Sverige, hvor virksomheten er sertifisert i henhold til:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001


Danfo Norge er videre registret i StartBank.

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring av fast eiendom i Norge. Med over 5700 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår.
 

Creditscore 2024.JPG

Ta kontakt med Vidar hvis du vil vite mer om Danfos bærekraftsarbeid