Veiledning for anskaffelse av offentlige toaletter

Formålet med denne veiledning er å hjelpe deg som skal anskaffe et eller flere offentlige toaletter. Her har vi samlet det viktigste du som kunde trenger for å kunne stille de rette kravene og få en toalettbygning med akkurat de funksjonene og det utseendet du ønsker. Nederst på siden kan du laste ned veiledningen i pdf-format.

Noen sjekkpunkter for anskaffelse av offentlige toaletter

 • Start planleggingen i god tid, og be gjerne om hjelp fra oss for å finne frem til den beste løsningen. Byggetillatelser og eltjenester tar ofte lang tid, og du bør derfor komme tidlig i gang med dette arbeidet. 
 • Avklar om grunnarbeid skal inngå eller ikke. Vi tilbyr alltid forslag til grunnriss for en offentlig toalett, men vi kan også påta oss grunnarbeidet dersom du ønsker dette. 
 • Avklar antall bygninger og eventuelt opsjon på ytterligere bygninger hvis du vet at du vil trenge flere senere. 
 • Be om referanseoppdrag som bekrefter at leverandøren har erfaring fra tilsvarende oppdrag. Hvis bygningene skal plasseres i bymiljø, kan det for eksempel være naturlig å stille krav til erfaring fra drift og vedlikehold i nettopp et slikt miljø. 
 • Still som krav at leverandøren har den økonomiske stabiliteten og finansielle stillingen som er nødvendig for at avtalen skal kunne gjennomføres uten risiko for avbrudd på grunn av økonomiske problemer. Dette kan vurderes ut fra rating/ kredittverdighet og egenkapital. Egenkapitalen må gjerne tilsvare minst totalverdien på anbudssummen. 
   

Anskaffelse av offentlige toaletter kan være nødvendig for idrettsanlegg

Generell informasjon om våre offentlige toaletter 

 • Våre offentlige toaletter leveres nøkkelferdige. Bygningsfundamentet er produsert av et selvbærende og velisolert betongbjelkelag. Dette pluss øyebolter i fundamentet gir enkel installasjon og mulighet for å flytte bygningen senere. 
 • Danfos offentlige toalettbygninger har utviklet seg over mange år og er vandalsikre og slitesterke. Toalettene bygges alltid med separate toalettrom og et servicerom bak. Dette gir bedre sikkerhet og reduserer risikoen for skader. 
 • Alle skal være velkomne i Danfos offentlige toaletter. Derfor fås alle modeller med toalettrom tilpasset bevegelseshemmede, der interiøret er utviklet i samarbeid med det svenske handikapforbundet og oppfyller gjeldende krav. 
 • Bygningene har alltid PLC-styring, noe som gir mulighet for funksjoner som fjernovervåking, besøksstatistikk og ulike alarmsystemer, for eksempel brannalarm, innbruddsalarm og alarm for funksjonsfeil. 
 • Det innvendige utstyret i toalettrommene er utformet slik at alle tilhørende installasjoner ligger innfelt mot servicerommet. Alle ledninger for vann, avløp, strøm og ventilasjon er plassert synlig i servicerommet. Hvert toalettrom betjenes via det bakenforliggende servicerommet for påfyll av forbruksmateriell samt drifts- og vedlikeholdsarbeid på anlegget. Tilgangen til servicerommet går gjennom en separat utvendig serviceinngang. 
 • Bygningene har en teknisk levetid på minst 40 år, og 94 % av materialene er gjenvinnbare. 
 • Alt arbeid utføres i henhold til vårt miljøsertifiseringssystem, ISO 14001, og vi arbeider aktivt for å følge oppsatte miljøretningslinjer. 
   

offentlige toaletter designet etter anskaffelse

Kjøpe eller leie offentlige toaletter? 

 • Ved kjøp av Danfos offentlige toaletter inngår det alltid inspeksjon og gratis support i garantiperioden. Kompletter gjerne kjøpet av bygningen med daglig renholds- og driftsansvar. Selv om ikke daglig renholds- og driftsansvar inngår i anskaffelsen, anbefaler vi at du tilføyer dette som en opsjon for eventuelt å kunne legge det til senere. 
 • Ved leie tilbyr vi et helt nytt anlegg med forebyggende vedlikehold, daglig renhold og tilsyn inkludert i en månedskostnad. Eierskapet er bekymringsfritt for deg som kunde, i og med at vi tar hånd om bygningen helt og fullt. 


Viktig å tenke på ved anskaffelse om offentlige toaletter

Det er viktig at du beskriver bygningens størrelse og utforming slik at vi lett kan se hva du er ute etter. 
I forbindelse med en avtale har vi alltid et oppstartsmøte der vi går gjennom alle detaljer, fargevalg, leveringstider og så videre. 
Følgende opplysninger bør være klare på et tidlig stadium: 

 • Antall rom 
 • Fasadebekledning 
 • Takmodell og -bekledning 
 • Dører: Ønskes dørstyring og bekledning?
 • Ønsker om tilvalg og utstyr 
   

Offentlige toaletter i parker kan kreve anskaffelse

Viktigt å tenke på om drift og vedlikehold av offentlige toaletter ved anskaffelse

 • Angi hvor mange ganger per dag toalettene skal rengjøres (mandag–søndag). 
 • Innrapporterte feil som har med funksjonaliteten å gjøre, skal være reparert innen for eksempel 48 timer, noe som krever at entreprenøren har et bredt sortiment av reservedeler lett tilgjengelig. 
 • Renholdsansvaret omfatter alt løpende vedlikehold av toalettbygningen, herunder konstruksjon, fasader, tak, dører, overflater, innredning og tekniske installasjoner samt avlesning av målere (vannforbruk og besøksstatistikk). Dette arbeidet skal utføres kontinuerlig og dokumenteres og rapporteres regelmessig til bestilleren. 
 • Driftsansvaret skal omfatte utbedring av skader, hærverk og skriblerier utenpå og inni bygningen. Krev referanser og at det finnes en oversikt over disse. 

Vil du vite mer om hvordan du anskaffer offentlige toaletter? Ta kontakt med Roger