Nødvendige fasiliteter ved en travel grense

Svinesund tollstasjon, Norge

Ved Svinesunds tollstasjon går det hele tiden en jevn strøm av trafikk mellom Norge og Sverige. Her kommer et av Danfos største bygg til nå, virkelig til sin rett.

Travelt sted med stort behov for offentlige toaletter

Svinesund regnes som Norges viktigste grenseovergang og tollstasjon, og er også en av de mest trafikkerte. Opptil 2500 lastebiler passerer her hver dag. Det er med andre ord et stort behov for fasiliteter på stedet.

Danfo har på oppdrag fra Statsbygg levert et av selskapets hittil største toalettbygg: En Tetragon 182, som ble fraktet dit i to deler og bygd sammen på stedet. For å få endene til å møtes rommer bygget totalt åtte toaletter, et handikaptoalett og to urinaler.

– Det er uvanlig at vi leverer hus av denne størrelsen, men det er ikke noe problem for oss å gjøre det, sier Vidar Edvardsen, daglig leder i Danfo i Norge.

Huset ligger på norsk side av grensen og brukes først og fremst av yrkessjåfører i transportbransjen. Danfo ivaretar også driften av bygget.

Før det nye toalettbygget kom på plass i mai 2015, ble behovene midlertidig løst med utplasserte toalettkabiner. Etableringen av et permanent bygg hever standarden for besøkende mange hakk opp.

Vil du vite mer om Danfos offentlige toaletter? Ta kontakt med: