Offentlig toalett for et mer tilgjengelig Gøteborg

For en stor arrangementsby er tilgang til offentlige toaletter av største betydning. I Gøteborg sentrum er det i dag ni svært godt besøkte toalettbygg fra Danfo. Siden Danfo gjorde den første etableringen i Brunnsparken i 2013, har utviklingen gått raskt. Samarbeidet med Gøteborg Kommune har så langt resultert i ni sentralt plasserte toalettbygg.

Offentlige toaletter i Malmö som inspirasjonskilde

– Vi hadde et behov for å øke tilgjengeligheten til offentlige toaletter og så blant annet på hvordan dette var løst i Malmø. I forkant av anskaffelsen laget vi en omfattende spesifikasjon med høye krav til drift og vedlikehold samt utforming av toalettbyggene for å passe inn i bymiljøet, sier prosjektleder Bengt Nilsson ved Park og naturforvaltningen i Gøteborg.

Offentlig toalett i Malmö

Offentlig toalett som tåler kraftig slitasje

Oppdraget gikk til Danfo, som sammen med White Design utviklet et passende toalettbygg for Gøteborg etter modellen Tetragon. Danfos administrerende direktør Jonas Olsson beskriver det som svært godt egnet i sentrale miljøer med mange besøkende.

– Våre toalettbygg er designet for å tåle stor pågang og hard slitasje. De har også et design som føyer seg godt inn i miljøet samtidig som publikum tydelig ser at det er et toalett, forklarer han.

At Danfo også tilbyr en helhetlig satsing på drift og vedlikehold har i stor grad bidratt til det gode samarbeidet og den positive utviklingen.

– Vi tar oss av all drift og stell og sørger for at toalettene alltid er intakte og rene uansett hva som skjer. Dette gjør det veldig enkelt for våre kunder da de moderne toalettene inneholder mye teknologi som krever spesialkunnskap å håndtere, understreker Jonas Olsson.

Offentlig toalett Slottsskogen med design av White arkitekter

Nesten én million besøkende på offentlige toaletter i Gøteborg

 – Vi er veldig fornøyde. Dette er steder i Gøteborg med mye folk i omløp. Statistikk viser at toalettene fra Danfo har hatt til sammen ca en million besøkende så langt og reaksjonene vi har fått tyder også på at de blir satt stor pris på, fastslår Bengt Nilsson. Han ser også store fordeler med den komplette løsningen for drift og vedlikehold som Danfo leverer.

– Det at de alltid holder toalettene rene og raskt skifter ut ødelagte deler bidrar i aller høyeste grad til å opprettholde den kvaliteten vi etterspurte. For oss er dette en god samarbeidsform.

Lang erfaring med offentlige toaletter

Dette er Jonas Olsson helt enig i.

– Men den lange erfaringen vi har i bransjen vet vi hvilke kriterier som må oppfylles for å møte kundenes behov og vi jobber hele tiden med å bli enda bedre, sier han.

Trenger du også hjelp til offentlige toaletter? Ta kontakt med