Stort behov for offentlig toalett til populært område

Øvre Eiker Kommune, Norge

Sundhaugen er et friluftsområde mellom Eikeren og Fiskumvannet. Området er statlig sikret som friluftsområde og forvaltes, driftes og vedlikeholdes av kommunen. Her er det restaurant, badeplasser, turveier, fiskebrygge og store grøntarealer.

Det er et populært område og behovet for offentlig toalett tilsvarende stort. Danfo har levert et flott toaletthus med et HWC-rom, to WC og med et omkledningsrom i tillegg.

Huset har stående kledning i en tiltalende gulfarge, lakkerte dører og saltak med Plannja takplater i stål.


Sundhagen badeplass Tet120 skifterom dører_12.jpg

Sundhagen badeplass Tet120 skifterom miljø_13.jpg

Sundhagen badeplass Tet120 skifterom_15.jpg