Levering til Statens vegvesen

Grong Rasteplass, Norge

Tetragon 110 med fasade i stående kledning og beslått tak.

Tet 110 GRONG Rasteplass_003.jpg

Tet 110 GRONG Rasteplass_001.jpg