Sikkert samarbeid rundt offentlige toaletter for et pulserende Gøteborg

I en storby som Göteborg er det viktig at de offentlige toalettene er tilgjengelige og hygieniske. Med tjenesten Danfo360 får teknisk forvalter Anneli Linde tid til overs til andre ting.

Offentlige toaletter sentralt i Gøteborg

I de sentrale delene av Göteborg har Danfo tolv bytoaletter. I driftsavtalen inngår rengjøring, service og reparasjon i noen år etter utplassering. Danfo tar hånd om anleggene i henhold til sitt Danfo360-konsept.

Anneli Linde er teknisk forvalter i park- og naturforvaltningen for Göteborg, og har ansvaret for planlegging og drift av byens tekniske bygninger. Hennes erfaring er at valg av entreprenør er avgjørende for hvordan resultatet av totalløsningen blir. Göteborgs offentlige toaletter er hyppig besøkte, og det stilles strenge krav til entreprenørene som tar hånd om dem.

Kontinuerlig tilsyn med offentlige toaletter

– Vi har behov for kontinuerlig tilsyn, og når det hender noe, er det viktig at entreprenører kan handle raskt. Med Danfo fungerer det bra, og vi er svært fornøyde, sier hun.

Anleggene i Göteborg blir vasket og kontrollert tre til fire ganger hver dag. Det er mye, konstaterer Anneli Linde, men det må til for å holde toalettene rene og innbydende. Om natten er toalettene låst, og et vaktselskap påser at ingen uvedkommende oppholder seg i dem.

– Med så mye folk i og rundt anleggene skjer det noe hele tiden. Vi har i prinsippet daglig kontakt og sjekker hvordan ting fungerer, om det er noe som må endres i driften og så videre, sier hun og fortsetter: – Men i og med at Danfo har det totale ansvaret, kan jeg i praksis overlate alt til dem og selv bare ha kontrollfunksjonen. Uten dem ville jeg måttet bruke svært mye tid på å reise rundt mellom anleggene.

Offentlig toalett i sentrum

Vil du diskutere et fremtidig samarbeid med Danfo? Ta kontakt med: