Danfo360 - Drift og vedlikehold av offentlige toaletter

Vi bygger, vedlikeholder og drifter toalettløsninger. Noen kaller det trygge og sikre løsninger. Vi kaller det bekymringsfrie løsninger. De gir bedre totaløkonomi og lengre levetid for toalettbygningen – og du slipper å bekymre deg for uforutsette problemer. Sammen med smarte løsninger for finansiering og inngang kan vi ta ansvar for at toalettet er rent og trygt og holder i mange tiår.

Ønsker du at vi skal ta det fulle ansvaret for toalettbygget, drift og vedlikehold? Med Danfo360 – en fullserviceavtale – får du det beste fra Danfo. Vi eier bygget og står for alt fra bygging til daglig drift – inkludert håndtering av eventuelle skader.

Vi sørger for et tilgjengelig offentlig toalett

Tilgjengeligheten og rensligheten til offentlige toaletter har stor innvirkning på helhetsinntrykket av en by eller et sted som besøkes. Vi sørger for at toalettene er tilgjengelige og med det daglige tilsyn og vedlikehold forlenger vi levetiden til toalettbygget.

Undersøkelser viser at et rent og godt vedlikeholdt offentlig toalett med høy funksjonalitet reduserer risikoen for forsøpling og hærverk. Dette betyr igjen høyere tilgjengelighet og økt besøksfrekvens.  

Danfo360 drift och vedlikehold av offentlig toalett.png

Daglig ettersyn og renhold av offentlige toaletter

For å sikre høy funksjonalitet gjennomfører vi daglige tilsyn for å jobbe proaktivt med vedlikehold og sikre et funksjonelt offentlig toalett. Den daglige driften omfatter rengjøring, åpning og låsing etter avtale samt etterfylling av forbruksmateriell.

For å oppnå den høye kvaliteten som vi garanterer i våre offentlige toalettbygg med tanke på drift og vedlikehold, jobber vi etter vår egenutviklede servicemanual. Den inneholder instrukser for drift og vedlikehold av Danfos offentlige toaletter og er basert på over 50 års erfaring av toaletter.

Drift og vedlikehold utføres på et offentlig toalett i Stockholm

Fast månedlig kostnad for et offentlig toalett

Med alternativet Danfo360 kan du som kunde få en fast månedlig kostnad for toalettbygging, drift og vedlikehold. Forenklet kan det beskrives som en funksjonell leie hvor alt er inkludert og Danfo tar et helhetlig ansvar.

 

Kontakt Roger for mer informasjon om Danfo360