Årlig Serviceavtale

For at toalettanlegget skal beholde sin høye standard og være tilgjengelig over lang tid, tilbyr Danfo service og vedlikehold i forebyggende øyemed.

Årlig service tilhører den forebyggende virksomheten og er verktøy for regelmessig måle toalettanleggets tilstand. Servicen bidrar til en bedre totaløkonomi for kunden da det er mere økonomisk med gjentagende service, enn en stor total-renovering. Det anbefales at det inngås en avtale om at dette utføres fast 1 gang hvert år.

En rapport blir skrevet om prosjektet og oversendt bestiller etter kontrollen. Denne er godt detaljert og viser klart og tydelig hvilke feil og mangler som registreres. Mindre reparasjoner kan utføres på stedet etter avtale med kunde og Danfo AS.