Samarbeid for bærekraftige offentlige toaletter langs våre veier og rasteplasser

Langs de store veiene i Sverige er det rundt 350 rasteplasser som vedlikeholdes på oppdrag av Trafikverket. Alle er utstyrt med offentlige toaletter. På mange av stedene er det Danfo som både har levert toalettanlegget og tar hånd om service og kontroller.

Danfo kan offentlige toaletter på rasteplasser

”De kan anleggene ut og inn”
Økt driftssikkerhet og lengre levetid for toalettene. Det er de største fordelene med Danfos servicetjenester, ifølge Claes Wennerqvist på Trafikverket i Östergötland.

Langs E4 i Östergötland er rasteplassene mange og godt besøkte. I sin rolle som prosjektleder for drift og vedlikehold på Trafikverket har Claes Wennerqvist ansvaret for fire av dem: Fra Vida Vättern i sydvest, via Östgötaporten til Svartån og Albacken i nordøst.

Her tar Danfo hånd om både service og reparasjoner av de offentlige toalettene. Trykket på anleggene er størst i sommerhalvåret.
– Vi vil at de besøkende skal møtes av en ren og fungerende bygning. Disse karene jobber utelukkende med denne typen anlegg, så de kan dem ut og inn. Det er en trygghet for oss, sier Claes Wennerqvist.

Statussjekken forlenger toalettbyggets levetid

Tiltakene er basert på en statuskontroll som Danfo utfører to ganger i året. Da sjekker de hva som må byttes ut, ordnes og utbedres, og hvilke reparasjoner som eventuelt må gjøres på sikt. Kontrollen munner ut i en rapport der Claes Wennerqvist får oversikt over situasjonen.

– Jeg er overbevist om at kontrollene forlenger levetiden til anleggene og reduserer driftsforstyrrelser. Det er alltid fornuftig å jobbe forebyggende, sier han.

På rasteplassene langs E4 i Uppland utfører Danfo blant annet statuskontroller to ganger per år. Kontrollene holder nede antallet akuttutrykninger, mener Anders Jordeby, prosjektleder på Trafikverket i området.

Statuskontrollene på de fire anleggene i Anders Jordebys driftsområde foretas to ganger i året. Én gang om våren, før sommerrushet starter, og én gang om høsten når trykket avtar etter høysesongen. Mellom kontrollene blir bygningene i tillegg vedlikeholdt og reparert ved behov.

Eksperter på offentlige toaletter på rasteplasser

– Danfo er jo eksperter på nettopp rasteplasser og kjenner dessuten sine egne toalettbygg. Det er ikke godt å vite hva vi skulle ha gjort uten dem, selv om vi selvfølgelig kunne løst det, sier Anders Jordeby.

De fire anleggene han er leder for, strekker seg fra Mora Stenar sør for Uppsala og opp til Arvidsbo ved Tierp.

– Vi legger stor vekt på at servicen for reisende på veiene våre skal fungere. Derfor er det viktig å unngå driftsstopp på de offentlige toalettene så langt det er mulig, og det oppnår vi med denne tjenesten, sier han.

offentlig toalett rasteplasser

ønsker å vite mer om offentlige toaletter på rasteplasser? Ta kontakt med