Renovering og gjenbruk av offentlige toaletter

Bærekraft

Danfo designer og bygger robuste og slitesterke offentlige toaletter. Gjennom Danfo360-konseptet vårt – der Danfo eier, drifter og vedlikeholder offentlige toaletter utplassert av byer og kommuner – kan vi tilby gjenbrukte offentlige toaletter som vi har hentet hjem fra byer og kommuner. En av alle i Danfo som jobber med denne sirkulære forretningsmodellen er prosjektleder Mikael Andersson.

Mikael har jobbet i Danfo siden 1985. Han begynte på serviceverkstedet med reparasjoner og service av Danfos Pacto-produkt.

«Pacto-løsningen var i toaletthytter som sto på byggeplasser, vi hadde byttesystem på disse allerede på 80-tallet, allerede da var vi sirkulære». Forteller Mikael.

Deretter gikk ferden internt hos Danfo for Mikael – han bygde hytter i en periode, begynte å jobbe ute i felten med store oppussinger og ombygginger av offentlige toaletter, deretter veileder på serviceverkstedet hvor han bygget opp Danfos virksomhet med myntautomater på slutten av 90-tallet, også et sirkulært utvekslingssystem.

For rundt ti år siden oppsto det et behov for en prosjektleder for oppussing, en rolle som Mikael tok på seg og har hatt siden. Han leder nå prosjekter for større og mindre renoveringer av offentlige toaletter. Mikael tar dermed vare på de offentlige toalettene Danfo tar med hjem og gjenbruker.

«Vi har gjenbrukt offentlige toaletter i flere år – siden vi eier over hundre offentlige toaletter rundt om i Sverige, kan vi ta dem med hjem og sjekke tilstanden. Målet er å alltid gjenbruke det offentlige toalettet – hvis bygget har fått for mye skade, gjenbruker vi spesifikke deler og resirkulerer resten av bygget.» Sier Mikael

Offentlige toaletter i en sirkulær forretningsmodell

Rett før årsskiftet 2022/2023 gjenbrukte Danfo et offentlig toalett som deretter gikk til Katrineholm kommune. Denne spesifikke bygningen hadde vært en del av Danfo360-konseptet  – der Danfo eier, driver og vedlikeholder offentlige toaletter plassert i byer og kommuner.

”Bygningen kom tilbake etter at en lengre kontrakt med kunden gikk ut, da den kom hjem til oss gikk vi gjennom den og så at rammen var helt fin og at vi kunne pusse den opp. Jeg gikk gjennom bygget, så over hvordan vi kunne renovere det og hva vi kunne gjenbruke” sier Mikael

Den sirkulære forretningsmodellen offentlige toaletter.png

«Etter en periode hadde vi en kunde som var interessert i et offentlig toalett – vi presenterte løsningen med et gjenbrukt offentlig toalett og kunden slo til og kom til oss for å se på bygget. De kjøpte konseptet og bygget pluss at de hadde noen forespørsler - de ønsket en nymalt fasade, byttet ut kledningspanelene på dørene og malte dem på nytt, la til vannutkastere på vegg og en sykkelpumpe som ikke var i bygget fra starten av, samt installerte en overstay-alarm og fikk et skilt på bygget med åpningstider.» Fortsetter Mikael

Under offentlig toalett før oppussing

  Offentlig toalett innan den placerades ut första gången.JPG

Renovert og gjenbrukt offentlig toalett på stedet i Katrineholm

Offentlig toalett på plats i Katrineholm.jpg

Hvordan er det mulig å gjenbruke et offentlig toalett?

«Vi har et veldig solid fundament i bygget, det er en grunnstein. Vi har ofte fliser på gulv som standard, veggkledning og komponenter som kan skiftes ut dersom tidens tann krever det. Vi bygger på en måte hvor det er enkelt å skifte ut dører, lysarmaturer, veggbekledning osv. – dette er en forutsetning for å kunne renovere, oppdatere og gjenbruke et offentlig toalett. Gjennom servicerommet kan vi enkelt bytte ut komponenter for å oppdatere bygget.

Videre er drift og vedlikehold nøkkelen til å forlenge levetiden. Holder du ikke styr på et bygg går det fort nedover – dette gjelder alle eiendommer. Derfor har vi en  drift- og vedlikeholdsavdeling som har spesialisert seg på offentlige toaletter og har laget drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner for våre offentlige toaletter.» Forteller Mikael

Hva er utfordringen med å gjenbruke offentlige toaletter?

«Det er viktig å foreta en forsvarlig befaring av bygget før man bestemmer seg for gjenbruk av bygget og å gjøre en skikkelig og realistisk kostnadsberegning – slik at alle parter blir fornøyde». Forteller Mikael

Återanvänd offentlig toalett vid lekplats.jpg

Gjenbruksraten for et Danfo-toalettbygg er 92,5% vektmessig – som er et fantastisk bidrag til en sirkulær økonomi – beskriv den følelsen?

"Det føles veldig bra - bra at du kan gjenbruke ting som har fortsatt samme kvalitet, men finishen har litt patina - jeg synes det er fint. Slik må vi også tenke hvis vi skal jobbe mer bærekraftig og sirkulært i samfunnet vårt. Vi må tenke mer på kvalitet og holdbarhet enn finish. Det føles flott å gjenbruke ting så langt som mulig.

”Det er sprøtt å kaste ting som er funksjonelle – bare fordi det er en liten ripe på et speil eller noe sånt.” Forteller Mikael

Hva er dine tips til kunder som ønsker å jobbe mer sirkulært med offentlige toaletter eller eiendommer generelt?

«Jobbe med proaktivt og kontinuerlig vedlikehold – det er veldig viktig. Få gjerne hjelp fra vår drift- og vedlikeholdsavdeling, som er spesialister på offentlige toaletter.

Tenk kvalitet og funksjon før finish» Avslutter Mikael

VIL DU OGSÅ JOBBE SIRKULÆRT OG BÆREKRAFTIG MED OFFENTLIGE TOALETTER? KONTAKT OSS