Anskaffelse av offentlige toaletter

Rådgivning

Offentlige toaletter skaper tilgjengelighet og tilgjengelighet gjør at flere kan bevege seg i et område. På sikt skaper det et tryggere miljø. Men det kreves at toalettet fortsatt skal være innbydende, komplett, rent og åpent. Ved å skaffe en effekt fremfor produkter kan vi utgjøre en forskjell. Ved å anskaffe mer enn bare toalettbygget skaper vi trygge offentlige miljøer.

Toaletter skaper trygghet, spesielt hvis de blir tatt godt vare på, plassert på rett plass og møter de ulike behovene til mennesker.
– Det offentlige toalettets oppgave er at alle, uansett forhold, skal kunne bevege seg fritt i det offentlige rom. Vår oppgave er å hele tiden utvikle dem for å kunne garantere det, sier Jonas Olsson, administrerende direktør i Danfo AB.
– Vi utvikler produkter som er vandalsikre, holdbare, enkle å vedlikeholde og utviklet for menneskelige behov og sikkerhet, sier Daniel Lilja, forretningsutvikler i Danfo AB.

Trygt og imøtekommende miljø som strategi

Som innkjøper kan du gi kvalitetspoeng til designet. Ikke bare på selve toalettet men også hvis du tar hensyn til eksteriøret og miljøet rundt. Det skaper et tryggere og mer innbydende miljø. Det gjør at folk beveger seg i området en større del av døgnet. Alle vinner. Ikke minst handel og serveringsnæringen.

Offentlige toaletter designet

Anskaffe tjenester og sikre bærekraften

Flere kommuner klarer ikke å sikre totalkostnaden ved inngåelse av anskaffelser. Derfor er det viktig å synliggjøre betydningen av totalen over tid, som bør inkludere drift og vedlikehold.
– Ved å skaffe proaktivt vedlikehold og godt tilsyn fra kunnskapsrike teknikere får våre kunder en fordel ved at vi kan forutse problemer, raskt reparere skader og forlenge levetiden på de offentlige toalettene. Kontinuerlig rengjøring og fjerning av graffiti gjør at de fortsetter å være imøtekommende. Vi har toalettbygg som har stått i over 30 år og på sikt blitt billigere for kunden sammenlignet med om de hadde kjøpt et toalettbygg uten vår service, kunnskap og engasjement, sier Daniel Lilja.

Offentlige toaletter som en del av den sirkulære økonomien

Danfo jobber aktivt med bærekrafts målene fra Agenda 2030 for å skape en sirkulær forretningsmodell. For planeten, samfunnet og fremtiden.
– Vi pusser opp og vedlikeholder toalettene våre for en bedre opplevelse – men også for en bærekraftig fremtid. Når et toalett har tjent sin hensikt, sørger vi for gjenbruk og resirkulering. Nesten ingenting blir kastet, sier Daniel Lilja.

Offentlig toalett Nora

Helsingborg anskaffet 41 offentlige toaletter med drift og vedlikehold

kommune. De kjøpte inn 41 toaletter, inkludert hele kjeden fra utvikling, levering til drift og vedlikehold.
– Vi gjorde et utvalg etter flere parametere, og selvfølgelig er livssykluskostnaden avgjørende. Som kommune må vi verne om skattepengene og da er det ofte lurt å investere i løsninger som koster litt mer i starten, men gir lavere driftskostnader per år, sier Georg Hermann, sivilingeniør i Helsingborg kommune.

Gode råd og hjelp i neste anskaffelse

Anskaffelsesmyndighetene oppfordrer til krav om miljømessig og sosial bærekraft. Les mer på: https://anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/anskaffelsesprosessen-steg-steg/avklare-behov-og-forberede-konkurransen/spesifikasjoner-krav-kriterier-og-kontraktsvilkar

De har også en utmerket verktøytjeneste hvis du vil beregne livssyklusanalyse, for eksempel: 
https://anskaffelser.no/nn/verktoy/analyseverktoy/verktoy-beregne-livssykluskostnader

VIL DU VITE MER OM ANSKAFFELSER AV OFFENTLIGE TOALETTER? KONTAKT ROGER