Kvalitetssikre drift og vedlikehold av offentlige toaletter

For at offentlige toaletter skal brukes fullt ut er det viktig at de oppleves som hygieniske, velfungerende og trygge å bruke. Med tjenesten Danfo360 tar Danfo totalansvaret for anlegget.

Offentlige toaletter har stor innvirkning

Hvordan en by eller besøksplass oppleves av besøkere speiles i stor grad av tilgjengelighet og rensligheten på de offentlige toalett fasiliteter som tilbys på stedet. Hvor mye anleggene benyttes påvirkes også direkte av dette. Det å kunne tilby godt vedlikeholdte offentlige toaletter er derfor viktig på mange måter.

De aller fleste som investerer i Danfos toalettanlegg oppdager også fordelene med å inkludere arbeidet med renhold, vedlikehold og reparasjon av bygningen. Gjennom det populære helhetskonseptet Danfo360 legger kunden hele ansvaret for anlegget i Danfos trygge hender. Produsenten står for alt fra den daglige driften til service og reparasjoner både på inn- og utsiden.

– Kort fortalt kan man si at uansett hva som skjer med bygningen så er ansvaret vårt, sier daglig leder Vidar Edvardsen Danfo AS.

Spesialiserte offentlige toaletter

Danfo besøker anlegget mellom en og fem ganger per dag; vasker, fyller på forbruksmateriell og ordner det som trengs. Besøksfrekvensen avtales med kunden, ønskemål og anleggets behov.

All personell som har hånd om renhold og vedlikehold på Danfos bygninger er utdannet og sertifisert av Danfo og har derved den spesialkompetanse som kreves for å håndtere anleggene på beste måte. Vi benytter oss kun av offentlig godkjente renholdsbedrifter.

– Mange av våre kunder opplever at Danfo360 fungerer som en type forsikring. Å vite at anlegget blir tatt vare på gir en trygghet, sier Vidar Edvardsen.

Levetiden kan forlenges for offentlige toaletter

Kontinuerlig service og vedlikehold er også en måte å forlenge toalettenes levetid på. Derfor blir Danfo360 ofte også en god butikk for kunden rent økonomisk.

Online driftssystem for innsyn i drift og tilgang til rapporter

Vi benytter SAPs programvare for å sikre kvalitet og utførelse av Danfo360 tjenestens program for løpende og periodisk drift og vedlikehold. Systemet er designet for å skape et godt samarbeid mellom kunden og Danfo. Her behandles arbeidsordrer, bilder, type oppdrag, besøkstall m.m. Systemet er transparent og tilgjengelig for alle ansvarlige – gir kunden full oversikt til enhver tid.

drift og vedlikehold av offentlige toaletter

Roger kan gi deg mer informasjon om Danfos kvalitetssikrede drift og vedlikehold