Renovering & ombygging

Må man alltid bygge nytt? Svaret er nei. Ofte kan man i stedet renovere eller bygge om. Offentlige toalettbygninger utsettes for et tøft miljø, skader og ytre påvirkninger som sliter på bygningen. Men det som for deg er et slitent toalett, er en spennende utfordring for oss. Vi designer robuste toalettbygninger, forenkler fremtidig drift og vedlikehold og utarbeider renoverings- og ombyggingsforslag som våre egne håndverkere deretter virkeliggjør. Bærekraftige toalettløsninger for en bærekraftig fremtid.

Hvis du allerede har en bygning, men mangler hygieniske og brukervennlige toaletter, er moduler løsningen. Med et installasjonsklart modulsystem som tilpasses de eksisterende forholdene, får du et moderne offentlig toalett uten behov for store inngrep eller omfattende arbeider på stedet.