Pacto - Toalett uten strøm og vann

Pacto er vår første produkt og bygger på en enkel men revolusjonerende teknikk. Allerede fra starten har den vært en favoritt. Den tilbyr en helt ny løsning på et gammelt problem. Pacto fungerer som et vanlig toalett – men uten vann. Spylingen skjer isteden ved hjelp av en folie som dekker toalettskålen. Avfallet forsegles i spylefolien og mates ned i en avfallsbeholder under toalettet. Det er ingen makskapasitet – Du tømmer selv ved behov. Det er en luktfri og hygienisk avfallshåndtering. Pacto bruker verken vann eller el og fungerer ved alle temperaturer og klima. Derfor er Pacto idealistisk på hytta, uansett om den ligger ved vannet eller på fjellet. Pacto er også en god løsning for å dekke toalettbehovet ved for eksempel militære operasjoner eller ulike redningsaktiviteter. Vil du vite mer om Pacto? På Pacto-toalettens egen nettside pacto.se finnes mer informasjon om hvordan Pacto fungerer og hvordan du installerer den. Ta kontakt med Roger.

Tilbehør til Pacto toalettet

Pacto-pallen
Avfallsbeholder for bruk med Pacto toalettet. Tøm med en enkel berøring.

Økologisk spolefolie
Skyllefolie for kompostering.

Polyetylen spolefolie
For de som kan forlate latrinen til innleveringssenteret og til det gamle, elektriske Pacto-toalettet.

Samleposer
Ekstra poser til Pacto Podium er tilgjengelig for kjøp.

Pacto-toalettens egen nettside finnes mer informasjon om hvordan Pacto fungerer og hvordan du installerer den.

Toalett tilrettelagt for tilfluktsrom og krisesituasjoner

Å ha tilgang til toalett er livsviktig – og kanskje enda mer dersom vi er i en krisesituasjon. Pacto-toalettet er gitt for krisesituasjoner, det er enkelt å transportere og oppbevare, enkelt å montere og kan brukes direkte uten å måtte kobles til verken strøm- eller vannnettet. Her kan du lese mer:

Pacto - et smart toalett for tilfluktsrom


Også ideell for hytta og krevende miljøer

Eller har du behov for toalett på hytta eller andre steder men mangler vann og strøm? Selv da er Pacto perfekt for deg. Pacto-toalettet bruker verken strøm eller vann og fungerer i alle temperaturer og klimaer.  På Pacto-toalettens egen nettside finnes mer informasjon om hvordan Pacto fungerer og hvordan du installerer den.

 

Kort om Pacto - Toalett uten strøm og vann

Vi - Danfo-, som produserer Pacto, ble grunnlagt i 1969 innenfor Nitro Nobel Group. Opprinnelsen var en ny emballasjeteknologi som Nitro Nobel hadde utviklet og som kunne tilpasses nye bruksområder. Dermed ble "emballasjetoalettet" Pacto født. Gjennom årene har Pacto-toalettet blitt solgt i tusenvis rundt om i verden, til hytter, for bruk i katastrofeområder, til krisesentre, under militære operasjoner og på ekspedisjoner. Vårt aller første toalett er fortsatt en bestselger.

Fordeler med Pacto - Det økologiske toalettet

Økologisk toalettsystem Pålitelig
Enkel latrinehåndtering Ubegrenset antall besøkende
Fungerer i alle klima Rent toalett ved hvert besøk
Ikke nødvendig vann Ingen oppvarming nødvendig
Ingen strøm nødvendig 5 års garanti

 

Pacto-toalettens egen nettside finnes mer informasjon om hvordan Pacto fungerer og hvordan du installerer den.

Toalett med biologisk nedbrytbar spylefolie

Ved hver spyling føres ny spylefolie inn i toalettskålen. Dette gjør toalettet rent og friskt for hver besøkende. Og siden toalettskålen er skilt fra avfallsbeholderen med en tettsittende mekanisk dør, vil du aldri bli konfrontert med ubehagelige syner.

Spylende toalett

Spolefolien til Pacto er tilgjengelig i to versjoner. En som er laget av polyetylen og en organisk. Når spiralfolien brennes i polyetylen, dannes det kun karbondioksid og vann. Den organiske skyllefolien er laget av maisstivelse som er biologisk nedbrytbar. I stedet for kostbar latrineinnsamling eller energikrevende og ofte illeluktende forfall på toalettet, må naturen selv ta seg av avfallet ved å kompostere skyllefolien. Ved nedbrytning omdannes avfallet til matjord.

Pacto-toalettens egen nettside finnes mer informasjon om hvordan Pacto fungerer og hvordan du installerer den.

Ta kontakt med vår reservedelsavdeling dersom du trenger spylefolie.