Nordic Classic

Nordic Classic er utstyrt med latrinetank for slamtømming eller med wc for tilslutning til vann- og avløpsnett. Med minimal oppstillingsareal og isolering for bruk året rundt, er den et populært toaletthus som passer i alle miljøer. Endeholdeplasser for busser, golfbaner, skianlegg/områder, bad- og campingplasser, idrettsanlegg, småbåtshavner, friluftsområder, vandringsleder, parker og parkeringsplasser er noen eksempler på miljøer der Nordic Classic passer utmerket.