NaRQ

NaRQ er et nytt og innovativt system for rengjøring av innvendig smuglet narkotika. Narkotikahandel er et globalt problem som medfører omfattende sosiale og økonomiske konsekvenser. Narkotika blir ofte ført over landegrenser gjennom at smuglere pakker og svelger det for innvendig transport. Tidligere har rengjøring av svelget narkotika vært et tidkrevende og ubehagelig arbeid, ofte forbundet med helserisiko for tjenestemenn ved fengsler, flyplasser og grenseoverganger. Med NaRQ elimineres nå disse helserisikoer. NaRQ gjør hele denne rengjøringsprosessen helautomatisk, samtidig som hele prosessen kan overvåkes og registreres. Narkotikaen separeres fra avfallet og desinfiseres deretter for en sikker og effektiv håndtering. NaRQ tilbyr sikker, pålitelig håndtering av innvendig smuglet narkotika, både for personale og de misstenkte.

NaRQ ble lansert i 2011 og er i drift på et flertall steder, bland annet følgende plasser:
Gardemoen Internasjonale flyplass
Oslo, Norge
Gardemoen er Norges største flyplass og har over 18 millioner passasjerer pr. år.
Danfo ble kontaktet av Tollen ved Gardemoen som ønsket hjelp for å løse det økte problemet med innvendig transportert narkotika. Den første enheten av NaRQ ble installert på flyplassen i 2010. NaRQ har vært i bruk siden da og med veldig positive resultat.

Tollpersonalet opplever forbedret arbeidsmiljø og arbeidsvillkor etter at narkotikahånteringen har blitt enklere, mer pålitelig og sikker. I tillegg har også behandlingen av de misstenkte blitt forbedret.

Politi
Bergen
Sarpsborg
Tønsberg
Fengsel og arrest
Halden Fengsel
Aminogatan Häkte, Göteborg
Flygplass
Arlanda Internasjonale flyplass
Gardemoen Internasjonale flyplass
Toll
Svinesund tollstasjon, Norge
Rygge Tollsted, Moss Norge
Magnor Tollsted, Norge
Torp Tollsted, Sandefjord, Norge
Toll Nynäshamn, Sverige

Funkjson
NaRQ består av to enheter, et toalett og en separasjonsdel. Disse kan monteres i separate rom, slik at den misstekte begrenses uten direkte overvåking, mens personalet arbeider.

NaRQ kan brukes i mange ulike miljøer, på flyplasser og andre grenseoverganger, i fengsel og i arresten, samt i andre kontrollerte omgivelser der det finnes risiko for at narkotika og andre ulovlige stoffer føres inn.

Toalettenheten

Toalettenheten består av en WC og et podium. WC-stolen monteres ca 1 m. opp på veggen for å sikre effektiv spyling. Podiet gir den misstenkte en enkel tilgang til toalettet. Det er ingen skarpe kanter eller løse deler som kan gjøre skade.
Toalettenheten er normalt installert i et separat, men tilstøtende rom til separasjonsenheten. Begge enhetene kan også plasseres i samme rom.

Separasjonsenheten

Separasjonsenheten er den som innholder den unike funksjonaliteten hos NaRQ. Det er her personalet overvåker rengjøringsprosessen og henter ut eventuelle objekt.
Separasjonsenheten er koblet til toalettenheten og inneholder et vaskekammer der avfallet rengjøres, et avløp og et antall tilgangs- og overvåkingspunkter.

Vaskekammeren er utstyrt med dyser for vann og desinfeksjonsveske, samt et kamera som er koblet til en LCD-skjerm. Rett ovenfor vaskekammeret og på forsiden av separasjonsenheten er det plassert observasjonsvinduer.
Oppsamlingsbeholderen er plassert inne i vaskekammeret.

Separasjonsprosess

NaRQ’s separasjonsprosess har 3 trinn. Separasjon, desinfeksjon og tørking. Prosessen varer i ca. 20 minutter, fra start til slutt. Rengjøringsprosessen krever ingen manuell håndtering.
Trinn 1 – Separasjon
Ved nedspyling i toalettet føres innholdet inn i separasjonsenhetens vaskekammer. Vann skyller gjennom vaskekammeret og separerer avfall fra eventuelle fremmedlegemer.

Innholdet i kammeret roterer under trykk fra vannet. Organiske stoffer, det vil si avfall og toalettpapir, brytes ned i mindre biter og spyles bort i avløpet. Fremmedlegemer samles opp i den sentrale oppsamlingsbeholderen..

Trinn 2 – Desinfeksjon
Under den siste fasen av separasjonen tilsettes desinfeksjonsvesken, oppblandet med vann, i vaskekammeret. Eventuelle gjenstander saneres og eventuell lukt elimineres.

Steg 1 och 2 upprepas tre gånger med 3 minuters mellanrum för att säkerställa att alla främmande föremål har behandlats.

Trinn 3 – Tørking
Ved slutten av vaskeprosessen tørkes alle oppsamlede fremmedlegemer med varmluft. Etter tørking transporteres oppsamlingsbeholderen til frontluken i separasjonsenheten. Herfra kan nå fremmedlegemer behandles videre som bevismateriale.

Rengjøringsprosessen

NaRQ har en automatisk rengjøringsprosess av separasjonsdelen. Da saneres og vaskes vaskekammeret og de andre delene i separasjonsenheten. Programmet varer i ca. 90 sekunder og fjerner både bakterier og vond lukt.
Etter hver separasjonsprosess bør det kjøres en rengjøringsprosess for å sikre et hygienisk arbeidsmiljø.