NaRQ

NaRQ er et nytt og innovativt system for rengjøring av innvendig smuglet narkotika. Narkotikahandel er et globalt problem som medfører omfattende sosiale og økonomiske konsekvenser. Narkotika blir ofte ført over landegrenser gjennom at smuglere pakker og svelger det for innvendig transport. Tidligere har rengjøring av svelget narkotika vært et tidkrevende og ubehagelig arbeid, ofte forbundet med helserisiko for tjenestemenn ved fengsler, flyplasser og grenseoverganger. Med NaRQ elimineres nå disse helserisikoer. NaRQ gjør hele denne rengjøringsprosessen helautomatisk, samtidig som hele prosessen kan overvåkes og registreres. Narkotikaen separeres fra avfallet og desinfiseres deretter for en sikker og effektiv håndtering. NaRQ tilbyr sikker, pålitelig håndtering av innvendig smuglet narkotika, både for personale og de misstenkte.

NaRQ ble lansert i 2011 og er i drift på et flertall steder, bland annet følgende plasser:
Gardemoen Internasjonale flyplass
Oslo, Norge
Gardemoen er Norges største flyplass og har over 18 millioner passasjerer pr. år.
Danfo ble kontaktet av Tollen ved Gardemoen som ønsket hjelp for å løse det økte problemet med innvendig transportert narkotika. Den første enheten av NaRQ ble installert på flyplassen i 2010. NaRQ har vært i bruk siden da og med veldig positive resultat.

Tollpersonalet opplever forbedret arbeidsmiljø og arbeidsvillkor etter at narkotikahånteringen har blitt enklere, mer pålitelig og sikker. I tillegg har også behandlingen av de misstenkte blitt forbedret.

Politi
Bergen
Sarpsborg
Tønsberg
Fengsel og arrest
Halden Fengsel
Aminogatan Häkte, Göteborg
Flygplass
Arlanda Internasjonale flyplass
Gardemoen Internasjonale flyplass
Toll
Svinesund tollstasjon, Norge
Rygge Tollsted, Moss Norge
Magnor Tollsted, Norge
Torp Tollsted, Sandefjord, Norge
Toll Nynäshamn, Sverige

Läs mer om produkten på www.narq.com