Kabiner

Mange arbeidsplasser har ikke naturlig tilgang på toaletter: store og små byggeplasser, veiarbeider, skogbruk, gruver, og avsidesliggende bussholdeplasser, er noen eksempel. Det samme gjelder mange arbeidsplasser innen turist- og friluftssektoren: golfbaner, naturreservat, idrettsanlegg og mange andre steder, der både ansatte og besøkere har krav på gode toalettmuligheter. På disse stedene hvor en vanlig, permanent toalettløsning ikke er mulig, tilbyr Danfo toalettkabiner som enkelt kan transporteres og som tilbyr god komfort og hygiene. Toalettkabinene finnes i mange ulike standardløsninger, også handikaptilpassede, med innebygd latrinetank eller for tilkobling til avløpsnett. Hvilken type som passer best er avhengig av stedet den skal plasseres på og antall brukere. Alle toalettkabiner er isolert for bruk året rundt og har lys og oppvarming. Toalettkabinene kan også kles med fasadepanel og tak, for å bedre tilpasning til omgivelsene.